1 εσωτερικός σκληρός δίσκος Xbox 360 χωρητικότητας 320GB

Notification