Ένας για όλους και όλοι για έναν. Read More

Λόγω οικονομικών προβλημάτων και κακής διαχείρισης. Read More

Open world τίτλος με πολεμικές τέχνες από την Tencent Read More

Δήλωσε ότι η συσκευή υπερθερμαίνεται και μειώνεται η διάρκεια ζωής της. Read More

Notification