Σε 1,5 ώρες ταινία, θα πρέπει να συμπυκνωθούν τα πάντα, και ίσως το αποτέλεσμα να μην είναι τόσο καλό.
Γιατί δεν παίρνουν μαθήματα από το HBO, και να το κάνουν σειρά;

Read More...

Notification