Στέφανος Τρίγγας and 33 others have joined the group Magnavox Odyssey 9 years ago
Στέφανος Τρίγγας and 33 others have joined the group Magnavox Odyssey 9 years ago
Στέφανος Τρίγγας and 33 others have joined the group Magnavox Odyssey 9 years ago

Magnavox Odyssey Unboxing (Η πρώτη κονσόλα, 1972)

Το Odyssey ήταν η πρώτη κονσόλα που κυκλοφόρησε στην ιστορία των games και ταυτόχρονα η πρώτη φορά που ο κόσμος κατάφερε να παίξει games στο σπίτι...

Notification