Χρήστος Μαγγίρας posted a new announcement9 years ago

My Nickname

To ονομα μου για το I.C. ειναι: maggiras21 οποιος θελει Ανταρει!

Infinite Crisis
Χρήστος Μαγγίρας posted a new discussion9 years ago

Ιnfinite Crisis chat

Οποιος ψαχνει αλλους για I.C. λεει Nickname και Addαρουμε!

Infinite Crisis
Notification