Ελληνική Μετάφραση του Rome 2

{TWH} Δοκιμαστική έκδοση Μετάφρασης Total...

Κυκλοφόρησε η δοκιμαστική έκδοση του {TWH} Hellas Mod. Είναι δοκιμαστική έκδοση και δεν αναφέρεται σαν επίσημη έκδοση κυκλοφορίας διότι δεν είναι...

Notification