Το tip της ημέρας:
Γρήγορη πληκτρολόγηση τελείας.

Για να πληκτρολογήσετε γρήγορα μια τελεία, αγγίξτε δύο φορές το πλήκτρο διαστήματος (space).
...
Show more

Notification