Αντώνης Δαλδόγιαννος απάντησε στο θέμα 'Game of the Year 2019' στο φόρουμ. 3 years ago

Ψήφισα Metro Exodus

Δώρο χωρίς κλήρωση
1)f1 2018 ps4
2)f1 2018 xbox
3)Hori Zelda Playstand
αλλιώς δώρο με κλήρωση το Medievil remake (PS4)

Διαβάστε περισσότερα...

Notification