Γιάννης Διακουλάκης

Γιάννης Διακουλάκης (amel_04)
Experience: 116 (24 points to next level)

 
100
Γιάννης Διακουλάκης added a new comment on the E3 2014 4 years ago
Γιάννης Διακουλάκης added a new comment on the E3 2014 4 years ago
Γιάννης Διακουλάκης added a new comment on the Evolve 4 years ago

χωρίς να το έχω παίξει και έχοντας δει λιγότερο από 30min gameplay μπορώ να πω άριστο

Γρηγόρης and 84 others have joined the group Darkfall Unholy Wars 4 years ago
Notification