Ο χρήστης Γιώργος Λόλας με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 10 years ago

God of War

Ο χρήστης Γιώργος Σταμούλης με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 10 years ago

Ο χρήστης GTP Clan με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 11 years ago

Ο χρήστης GameWorld με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 11 years ago

ο/η Μάνος Γρυπάρης και ο/η {target} είναι τώρα φίλοι 11 years ago

Notification