Ο χρήστης Christos Kotsidimos με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 10 years ago

Ο χρήστης Christos Kotsidimos με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 11 years ago

Ο χρήστης GameWorld με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 11 years ago

Ο χρήστης GameWorld με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 11 years ago

Notification