Τάκης Σπύρου and 192 others have joined the group Web Hosting 2 years ago
wake_up_time added a new comment on the Path of Exile 7 years ago

Τάκης Σπύρου and 184 others have joined the group Arcade (Coin-op) 7 years ago
Ο χρήστης eliminator με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 8 years ago

Ο χρήστης eliminator με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 8 years ago

wake_up_time added a new comment on the ZombiU 8 years ago

wake_up_time απάντησε στο θέμα συζήτησης Mass Effect 3 8 years ago

wake_up_time added a new comment on the Contre Jour 8 years ago

wake_up_time added a new comment on the Mass Effect 4 8 years ago

Notification