Παιδιά έγινε ένα λάθος πάλι.
Μας είπαν οι developers που έφτιαξαν το Forum να αλλάξουμε την κεντρική ρύθμιση, αλλά εκείνη η ρύθμιση αλλάζει και τα προφίλ μας, με αποτέλεσμα να φαίνονται μόνο usernames και σε παρένθεση πάλι usernames.

Οπότε το επαναφέραμε πάλι στην κατάσταση που ήταν μέχρι σήμερα το πρωί.
Το πρόβλημα έχει να κάνει με το Forum και με ένα update που έκαναν. Θα πρέπει να βρουν τρόπο δηλαδή αποκλειστικά στο Forum να εμφανίζονται τα usernames. Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι κάνουν και μας δίνουν άλλες οδηγίες.

Αναμείνατε για την επίλυση του θέματος.

Διαβάστε περισσότερα...

Notification