- 1 εσωτερικός σκληρός δίσκος Xbox 360 χωρητικότητας 320GB.

{actor} lesvosnews.net/2012/07/09/434-15/

Notification