2 βιβλία 1) Οδηγός του παίκτη (είναι στα ελληνικά)http://www.kaissagames.com/Uploads/Images/130/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%97-normal.jpg 2)Monster...

Notification