Περιμένω τη στιγμή που θα φωνάζω στην άψυχη κονσόλα μου και θα απαιτώ να καταλαβαίνει τι λέω! Long Live the Next-gen!

Notification