Χρυσάνθη Σωτηροπούλου

Χρυσάνθη Σωτηροπούλου (Sany)
Experience: 26 (4 points to next level)

 
0
Χρυσάνθη Σωτηροπούλου replied to the topic 'Game of the Decade: 2010-2019' in the forum. 11 months ago

Assassin's Creed Odyssey

Read More...

Χρυσάνθη Σωτηροπούλου replied to the topic 'Greek Game of the Year 2019' in the forum. 11 months ago

To Firestone

Read More...

Χρυσάνθη Σωτηροπούλου replied to the topic 'Game of the Year 2019' in the forum. 11 months ago

Assassin's Creed Odyssey

Read More...

Χρυσάνθη Σωτηροπούλου απάντησε στο θέμα συζήτησης Greek Game of the Year 2013 7 years ago
Χρυσάνθη Σωτηροπούλου απάντησε στο θέμα συζήτησης Game of the Year 2013 7 years ago
Notification