Βασίλης Παρίσης-Κανέλλος

Βασίλης Παρίσης-Κανέλλος (vasilispk)
Experience: 7 (5 points to next level)

 
0
Βασίλης Παρίσης-Κανέλλος replied to the topic 'Game of the Year 2017' in the forum. 3 years ago

1) Horizon Zero Dawn

2)A40 TR Headset

Read More...

Notification