Θα ασχοληθώ λίγο με το Arkham Knight για να ανεβάσω λίγο το Riddler hunting. Έτσι στο stream δε θα χρειαστεί να κάνω άσκοπες βόλτες και θα δει ο κόσμος λίγο ξύλο.

Διαβάστε περισσότερα...

Notification