Τα καλύτερα αστεία του Πούτιν

www.youtube.com/watch?v=WhZOi2y75SM

Το βίντεο είναι παλιό αλλά δείχνει κάποια στοιχεία για τον χαρακτήρα του.

Read More...

Notification