Ο χρήστης GTP Clan με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 8 years ago
Ο χρήστης GTP Clan με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 8 years ago
Ο χρήστης GTP Clan με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 8 years ago
Ο χρήστης GTP Clan με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 8 years ago
Ο χρήστης GTP Clan με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 8 years ago
Ο χρήστης GTP Clan με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 8 years ago
Ο χρήστης GTP Clan με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 8 years ago
Ο χρήστης GTP Clan με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 8 years ago
Ο χρήστης GTP Clan με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 8 years ago
GTP Clan and {target} are now friends 8 years ago
GTP Clan and {target} are now friends 8 years ago
GTP Clan and {target} are now friends 8 years ago
GTP Clan and {target} are now friends 8 years ago
GTP Clan and {target} are now friends 8 years ago
GTP Clan posted a new discussion8 years ago

Επόμενα games που θα παίξουμε

Ποια games θα θέλατε να παίξουμε στη συνέχεια? Προτείνουμε το Guild Wars 2 που θα βγει Τρίτη 28 Αυγούστου, δηλαδή το ιδανικό θα ήταν να δώσουμε...

GTP Clan
Notification