Ο χρήστης Κώστας Λάβαρης με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 7 years ago
Νίκος Σούρδης and {target} are now friends 7 years ago
Ο χρήστης Νίκος Σούρδης με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 7 years ago
Notification