Παρασκευάς Γρηγορίου and 377 others have joined the group e-shop 3 days ago
Παρασκευάς Γρηγορίου and 291 others have joined the group MLS 3 days ago

assassin's creed odyssey και αυτη την στιγμή είμαι στη Μύκονο xd

Read More...

Πήγα και είδα μερικούς φίλους μου που είχα να τους δώ καιρό. Πολύ καλά ήταν.

Read More...

Σήμερα σκεπαστή και αναψηκτικο.

Read More...

Πολύ καλό και βοηθητικό θα έλεγα.

Read More...

Το τελευταίο update ασφαλείας μου έβγαλε για κάποιο λόγο το paging file της virtual χωρις λόγο. Έπρεπε να κάνω scandisk για να διορθωθεί.

Read More...

Notification