Όσο αφορά το YouTube έχω 2 κανάλια :

Το Andreecko (πρώην Greek Pokemon), που είναι gaming κανάλι, για πόκεμον περιεχόμενο, μελλοντικά μπορεί να παίξω και άλλα games (προς indie η fangames ποντάρω, my little pony πχ)
www.youtube.com/channel/UCUUxyRtTi3hasmVfwEd_Yrg
To Andreecko Entertainment (πρώην pokemon640, κάποτε έτσι με λέγανε), είναι το τεχνολογικό κανάλι, για θέματα πληροφορικής, τεχνολογίας και σκοπεύω να ανεβάζω vlogs, off topic θέματα κ.α.
www.youtube.com/channel/UCm2RPzvAHTOtVuVpPG4-d-g

Read More...

Notification