Η EA κατοχύρωσε πατέντα που προσαρμόζει την δυσκολία των games της
Προκειμένου να κρατήσει τους παίκτες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

ea-patent-adaptive-difficulty-50-1617817657.jpgΠρόσφατη αίτηση της EA για κατοχύρωση πατέντας αποκαλύπτει ότι η εταιρεία έχει αναπτύξει σειρά από συστήματα προσαρμογής που επιχειρούν να αλλάξουν το επίπεδο δυσκολίας ενός παιχνιδιού σύμφωνα με τις ικανότητες του κάθε παίκτη, με σκοπό να επεκτείνουν τον χρόνο που περνάει παίζοντας.

Η αίτηση κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2020 και δημοσιεύτηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα. Τα συστήματα προσαρμόζουν αυτόματα την δυσκολία ενός παιχνιδιού βάσει του επιπέδου των ικανοτήτων του παίκτη και της επιθυμητής διάρκειας μιας συνεδρίας gaming. Τα συστήματα που αναφέρονται στην πατέντα διαχωρίζουν τους παίκτες σε “κυψέλες χρηστών” βάσει των ικανοτήτων τους και προσαρμόζουν την δυσκολία ενός συγκεκριμένου “seed” προκειμένου να κρατήσουν τους παίκτες αυτούς ενεργούς.

Μέρος της αίτησης γράφει χαρακτηριστικά ότι: “Οι software developers συνήθως επιθυμούν το λογισμικό τους να απασχολεί τους χρήστες για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Συχνά, games που είναι πολύ δύσκολα ή πολύ εύκολα έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερη ικανοποίηση για τον χρήστη. Ως εκ τούτου, ο χρήστης είναι πιθανόν να ασχοληθεί λιγότερο με το παιχνίδι.” Η προσαρμογή των επιπέδων δυσκολίας δεν είναι κάτι νέο στα games, ωστόσο εφαρμόζεται σχετικά σπάνια. Το Left 4 Dead και το God Hand είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά games όπου η εν λόγω λειτουργία είναι κρυμμένη από τον παίκτη, όπως το Resident Evil 4.

Read More...

Notification