Με είχε ενθουσιάσει πολύ η αρχική ανακοίνωση και το premise του, αλλά όταν έπαιξα το demo κάπως με απογοήτευσε.

Read More...

Notification