Ο χρήστης Κώστας Λάβαρης με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 8 years ago

Νίκος Σούρδης and {target} are now friends 8 years ago

Ο χρήστης Νίκος Σούρδης με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 8 years ago

Notification